Polish English German
A | A | A

OPRACOWANIA  EKSPERCKIE

Firma ECO-WATT świadczy usługi eksperckie wykonując m.in.;

 

  • audyty energetyczne dla dużych konsumentów energii  (powyżej 20 GWh /rok)  ubiegających  się o wsparcie ze środków finansowych  NFOŚiGW  z programu 5.8 część 2, pt. „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej  i zasobooszczędnej gospodarki – zwiększenie  efektywności  energetycznej”


  • dokumentację dla uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko tzw. raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (raporty OOS), wymagane do uzyskiwania m.in.:

                    -  Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

                    -  Decyzji pozwolenia na budowę  czy zmiany sposobu użytkowania

                    -  Decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady lub drogi krajowej

 

  • opracowania eksperckie i opinie z dowolnego zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych żródeł energii (OZE).

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt.