Polish English German
A | A | A

Informacje ogólne i dane teleadresowe PIGE

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój"  (PIGE) została utworzona 24.10.1997 r. na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr. 35 poz. 195, z późniejszymi zmianami).

Izba została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000174999.

Jest ona krajową organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą: krajowe osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą, a także jest aktywnym członkiem europejskich organizacji działających w obszarze ochrony środowiska naturalnego.

PIGE współpracuje z wieloma uczelniami i instytutami naukowymi oraz należy do grona konsultantów społecznych resortu ochrony środowiska oraz komisji parlamentarnych, zarównio Sejmi jak i Senatu RP.

 

Dane teleadresowe:

Polska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ
00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6
tel./fax: 022 625 26 32

e-mail:           biuro@izbaekorozwoj.org.pl

strona www:   www.izbaekorozwoj.org.pl